فن هیتر FH-2020

 

·         داراي ترموستات جهت تنظیم بهینه دماي اتاق

·         فن زمستان/ تابستان

·         تنظیم توان در دو سطح جهت مصرف بهينه انرژي

·         شبکه فلزي

·         سبک و کارا

·         سیستم ایمنی دوبل

·         داراي گواهینامه بین المللی استاندارد ایمنی CE

·         240-220ولت، 2000وات