غذاساز کامپکت

 

·         داراي استاندارد ایمنی محصول

·         رنده در سه اندازه

·         تیغه قاچ زن و خلال زن

·         آب مرکبات گیر و آب میوه گیر

·         دیسک خامه/مایونز زن

·         تیغه خردکن اصلی

·         تیغه خمیر گیر

·         مخلوط کن

·         داراي سیستم ایمنی(میکروسوئیچ(

·         داري محفظه نگهداري ملحقات

·         ساده، کارا

·         220-240 ولت، 600 وات

·         مجهز به سوئیچ حرارتی جهت افزایش عمر موتور