اوربیتال میکس

 

·         زیبا پرقدرت با جا گیري کم

·         مجهز به دو نوع همزن

·         محل نگهداري ملحقات

·         داراي ظرف خردکن 500 میلی لیتر با تیغه استیل

·         همزن خامه زن دوتایی

·         داراي استاندارد ایمنی محصول

·         داراي خردکن / مخلوط کن استینلس استیل

·          220-240 ولت ، 320 وات