اتو 702


·         جنس کف الماسه (دیاموند و نقره ای) و استیل

·         دارای تنظیم میزان بخار دهی

·         دارای مخزن آب300 میلی لیتر

·         بخاردهی پیوسته 40 گرم در دقیقه