جارو برقی بورا

 

·         فیلتر آبی - بدون نیاز به کیسه یا پاکت

·         فیلتر هپا قابل شستشو در مسیرهواي خروجی

·         داراي دو برس اصلی و توربو

·         ملحقات (گوشه پاك کن، گردگیر و نازل پرده(

·         مخزن شفاف قابل شستشو

·         سیم جمع کن (طول سیم 5/5 متر(

·         دستگیره حمل جارو

·         پایه براي نصب ملحقات جارو

·         لوله تلسکوپی کروم

·         داراي استاندارد ایمنی محصول

·         220-240 ولت 2400 وات