جارو عصایی مرلین 

 

·         قابلیت استفاده بدون دسته

·         سبک در هنگام استفاده بدون دسته

·         موتور قوي با قدرت مکش بالا

·         بدون کیسه با تخلیه و شستشوي آسان

·         مجهز به فیلتر هپا قابل شستشو

·         داراي کابل 6 متري و مجهزبه سیم جمع کن

·         240-220 ولت 500 وات

·         داراي مخزن قابل رویت

·         داراي استاندارد ایمنی محصول